Plans Locals de Salut per a municipis: salut comunitària i participació ciutadana

A la cooperativa Etcèteres, entre altres accions, estem especialitzades a acompanyar els processos vinculats als Plans Locals de Salut que, actualment és una de les nostres línies de treball. Aquests tipus de processos els desenvolupem des de la perspectiva de la salut comunitària i la participació ciutadana: fem treball comunitari promovent l’autonomia i la corresponsabilitat de totes les participants. És així com  podem identificar les interdependències amb qui treballem.

Ho fem amb el disseny i l’aplicació d’eines i estratègies creatives, innovadores i útils. Això ens permet sustentar el treball col·laboratiu eficaç. Els Plans Locals de Salut, els quals acompanyem en la seva creació i execució, en són un bon exemple.

 

Què són els Plans Locals de Salut? (PLS)

Són una aposta que fan els municipis per elaborar un pla estratègic que incorpori la perspectiva de la salut en la gestió municipal, comptant amb la participació activa de la diversitat més gran d’agents: ciutadania, professionals de l’àmbit i personal tècnic municipal i polític.

Es tracta d’un procés en el qual s’elabora, en primer lloc, una diagnosi quantitativa i qualitativa sobre l’estat de salut i benestar del municipi. S’entén la salut de manera holística, un concepte que va molt més enllà de l’absència de malaltia. Col·lectivament, amb les dades obtingudes, es realitza una priorització de necessitats i s’elaboren les propostes d’actuació. Seran aquestes propostes les que, finalment, compondran un pla d’actuació estratègic de cara als pròxims anys. 

 

Experiències destacades d’Etcèteres en l’acompanyament a la implementació de Plans Locals de Salut

Els plans locals de salut als municipis de menys de 10.000 habitants ens ofereixen el privilegi de la proximitat i l’opció de fer salut i benestar amb perspectiva comunitària.

Des de la cooperativa Etcèteres hem acompanyat a desenes de municipis de Catalunya en diagnòstics de salut comunitària durant els últims anys. Una experiència del 2019 que recordem amb afecte és el Pla Local de Salut a Llinars del Vallès

Pla Local Salut Cooperativa Etcèteres: salut comunitària i participació ciutadana

 

Durant la diagnosi d’aquest Pla, i entre moltes altres accions, es va engegar l’espai “Veïna, baixa la teva cadira”, un espai promogut per l’Associació de Dones -que participava en el grup motor del Pla-, on les dones del poble, i de totes les edats, compartien les seves necessitats i inquietuds respecte a la seva salut i benestar. Un espai -que s’havia expressat com a necessari- de relació i confiança, i que vam tenir la sort de veure néixer.

salut-comunitaria-i-participacio-ciutadana-veina-baixa-la-teva-cadira

 

També hem tingut l’oportunitat de treballar plegades amb municipis com Cardedeu o Montornès del Vallès.  I, actualment, tenim engegats els plans de Sant Antoni de Vilamajor, de Les Franqueses del Vallès i estem iniciant el de Vallirana.

A més d’això, arran de la situació de pandèmia per la Covid-19, hem adaptat totes les nostres metodologies a diferents formats. Així, el procés es desenvolupa atenent a totes les mesures de prevenció necessàries. Igualment, es garanteix la participació de tots els agents esmentats anteriorment.

Com a resultat, amb tota aquesta experiència, tres de les nostres sòcies van elaborar per a la Diputació de Barcelona la Guia pràctica per a l’elaboració d’un pla local de salut per a municipis menors de 10.000 habitants. Un viatge d’oportunitats, un document d’interès per a qualsevol municipi de menys de 10.000 habitants que vulgui posar en marxa un pla local de salut.

Salut comunitària i participació ciutadana, quin és el nostre valor afegit?

– Tenim cura de garantir que el procés sigui realment participatiu, en el qual es compti amb la participació de la diversitat més gran de la població (per gènere, edat, origen, situació socioeconòmica, etc.) i la recollida de totes aquestes veus.

– Promovem que es comparteixi el poder entre les persones que hi participen, habilitant espais de decisió col·lectiva

– Ens engresca explorar realitats poc explorades o silenciades

– Entenem l’elaboració del Pla com un procés de transformació col·lectiva, de relació, on impulsem el vincle i el treball comunitari.

Què us podem oferir als ajuntaments?

La Diputació de Barcelona ha publicat el Catàleg de serveis 2021-2023 subvencionant els Plans Locals de Salut.

Si sou un ajuntament interessat a iniciar un Pla Local de Salut i necessiteu ajuda amb els tràmits necessaris, no dubteu a contactar amb nosaltres:Les Etcèteres acompanyem en la salut comunitària i participació ciutadana

 

En vull veure més+