Fem Via: el Diagnòstic comunitari de La Sagrera

Els inicis…

Al novembre 2022 va arrancar el diagnòstic comunitari del barri de la Sagrera. L’encàrrec ens arriba a les Etcèteres, de la mà de la Federació de Torre Sagrera, una plataforma d’entitats.

Passats aquests vuit mesos, el 6 de juliol de 2023 es va poder fer la presentació d’aquest procés tan curosament cuidat a les persones que en varen formar part. Va ser molt profitós perquè també es van poder prioritzar les necessitats sorgides. Varen participar unes quaranta-cinc persones, es pot dir que va ser un èxit total tenint presents les dates!

El caminet…

Però us expliquem més d’aquest caminet. Cada dues setmanes es reunia el grup motor, on van participar deu persones d’entitats i serveis diversos. Aquest nucli va liderar el procés, va poder coordinar i ajudar a l’equip tècnic de la cooperativa a aterrar en el territori i identificar els agents clau entre d’altres!

En el diagnòstic podreu trobar una part quantitativa, on hi ha un recull de dades: demogràfiques, salut, economia i treball, estils de vida, mobilitat, educació… Però a més a més, es complimenta amb una part qualitativa fruit de catorze entrevistes a persones referents amb experteses vàries. El fet és que es van desenvolupar quatre grups focals i dues accions.

De les necessitats detectades, sorgeixen eixos de treball com: la línia de la salut i salut mental, eix de treball de comerç i economia social i solidària, àmbit habitatge, espai públic i urbanisme. Mobilitat, transport i accessibilitat. Cultura. Treballs en xarxa associativa, comunitària i participació. Equipaments i serveis. Educació, lleure i esport.

 

El futur…

De cara al setembre, es té previst fer una presentació més oberta al barri, enfocada més al Pla d’Acció. Per tant, amb la diagnosi, s’inicia el procés comunitari de “La Sagrera fem via”, amb l’espai de referència de la taula comunitària de “La Placeta”.

En vull veure més+