Formació

Oferim formació a col·lectius professionals, càrrecs polítics, ciutadania organitzada, organitzacions socials i/o persones interessades en l’àmbit de l’acció comunitària, la participació i la intervenció social.

Què fem? Què oferim?

 • Aprofundir en la metodologia d’intervenció comunitària i el treball en xarxa.
 • Facilitar tàctiques i estratègies de disseny i desenvolupament de processos comunitaris per cobrir necessitats socials complexes.
 • Explorar el concepte de ciència econòmica.
 • Descobrir la relació entre consum, producció i distribució amb la nostra vida quotidiana.
 • Reflexionar sobre les nostres necessitats per adquirir la vida que volem, per saber què podem oferir i per entreveure com serà l’intercanvi entre el que necessitem i el que oferim.
 • Repassar les pràctiques econòmiques que posen en qüestió l’acceptació normativa de l’economia.
 • Veure l’economia com una ciència fascinant on trobem preguntes essencials per viure millor.
 • Aproximar-nos a teories, tècniques i metodologies per explorar l’art d’estar en grup.
 • Transformar la nostra experiència col·lectiva en una font de satisfacció, d’assoliment d’objectius i de descoberta personal.

Projectes destacats

Formació sobre gestió col·lectiva que hem portat a terme en el marc de Coòpolis i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Adaptem el taller a les necessitats de les participants i posem la seva l’experiència com a punt de partida. Els objectius principals de la formació són:

 • Compartir i reflexionar entorn a la comunicació interna de les nostres cooperatives.
 • Facilitar eines per a la millora de la comunicació relacional dels equips de treball.
 • Compartir i reflexionar sobre el conflicte, com el vivim i com el gestionem.
 • Facilitar eines per atendre’l: per identificar-lo i per abordar-lo.

Les sessions que es proposen són participatives, aplicades i combinen continguts, vivències i eines que pretenen generar una experiència significativa d’aprenentatge i reflexió. A la darrera edició, hem acompanyat les companyes de la Confederació General del Treball (CGT) a:

 • Conèixer les necessitats, dificultats i actius davant les habilitats socials i comunicatives.
 • Entrenar i capacitar a les persones participants en habilitats socials i comunicatives.
 • Augmentar la percepció de competència personal en relació amb les habilitats sociocomunicatives entre participants.

Hem pogut formar l’equip de Barcelona Activa en la metodologia de l’acció comunitària, ja que permet enriquir els processos d’intervenció social tot oferint continguts teòrics, facilitant experiències i exercicis i compartint estratègies i tècniques per pensar, vivenciar i fer l’acció comunitària.

Vam aterrar a Sabadell per oferir aquest procés formatiu al Servei de Participació Ciutadana i de Mediació de l’Ajuntament, amb els objectius següents:

 • Introduir la mirada de l’acció i participació comunitària en l’àmbit de les polítiques de proximitat.
 • Introduir els fonaments dels processos d’empoderament ciutadà i la seva praxi.
 • Entrenar i desenvolupar competències davant la facilitació de grups i col·lectivitats.
 • Entrenar i desenvolupar competències davant l’atenció dels conflictes inherents a l’acció i participació comunitària.
 • Catalitzar espais d’intercanvi i promoció de l’acció i participació comunitària en el municipi.