La utilització d’aquest web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de la persona usuària d’acord amb aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

El responsable és: COOPERATIVA ETCS

Adreça: Carrer Casp 43, baixos – 08010 Barcelona

Dades de contacte responsable: Tel. 722472855 – info@etcs.coop

Finalitat del tractament de les dades

Les dades es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia del web així com atendre les sol·licituds de les persones usuàries del web, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat del web, i en el seu cas la difusió sobre els nostres activitats i serveis per via electrònica.

En cas d’emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals es tractaran per a la finalitat per a la qual es sol·liciten.

Legitimació

Les dades es tracten sobre la base del consentiment de la persona usuària,  compliment d’obligacions legals i, al seu cas, execució d’un contracte o pre-contracte.

Destí i transferències

Destinatària: COOPERATIVA ETCS

No es preveu la transferència internacional (fora de l’Espai Econòmic Europeu), excepte amb fins d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació, d’acord amb la existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l’acord privacy shield.

Termini de conservació de les dades

Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment.

Drets de les persones

Les persones afectades tenen dret a: accedir, rectificar i suprimir les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació; retirar el consentiment prestat, si és el cas.

Per aquest fi poden enviar la seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a l’adreça del responsable, incloent la referència “Protecció de dades”.

Les persones afectades també poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.

Seguretat de la informació

ETCS ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades per a les persones usuàries del web. La persona usuària tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat

ETCS prohibeix l’ús dels seus serveis web als i les usuàries menors de catorze anys, excepte consentiment exprés de pare, mare o  tutors.

En cap cas el o la menor podrà facilitar dades a que permetin obtenir informació sobre les persones membres del grup familiar, o sobre les característiques del mateix, tal i com dades relatives a l’activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualsevol altre, sense el consentiment del titular de tals dades.

Analítiques Web

Aquest web utilitza diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com per exemple l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el software o hardware de navegació. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir dades estadístiques sobre l’ús de la web de l’empresa.

Utilització de funcions i complements de tercers

Aquest web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com per exemple: analítiques web de tercers; mapes de tercers; vídeos de tercers; compartició a xarxes socials; etc.

Una funció o complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de la persona usuària i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.

Així la majoria de complements de tercers recopilen què pàgines visiten els i les usuàries per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

Utilització de la funció Google Analytics proporcionada per Google, Inc.

Aquest web integra funcions analítiques de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada per les persones usuàries. Per a això, en usar aquesta web el navegador de la persona usuària i estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google registrar l’activitat de l’usuari així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics fa ús de cookies persistents per elaborar estadístiques anònimes sobre l’ús d’aquest web, conforme a la següent política de privacitat. En utilitzar aquesta web la persona usuària dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.

Utilització de funcions proporcionades per Google, Inc.

Aquest web integra funcions de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) com per exemple vídeos de Youtube, mapes i botons “+1”. Per aquesta raó en utilitzar la web el navegador de la persona usuària estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que la persona usuària ha visitat el web des de la seva adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flaix en el dispositiu de l’usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l’activitat de la persona usuària en Internet per oferir-li publicitat adaptada als seus interessos, conforme a les seves polítiques de privacitat. En utilitzar aquesta web la persona usuària dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.