La cooperativa

La Cooperativa Etcèteres som un equip interdisciplinari al qual ens mou el compromís compartit pel canvi i el bé comú centrat en les persones. Tenim una llarga trajectòria en el treball en equip, el treball comunitari i el desenvolupament d’organitzacions i xarxes en els àmbits social, públic i privat.

Volem contribuir a l’enfortiment de persones, equips i organitzacions promovent l’autonomia, identificant interdependències i fomentant corresponsabilitats. Ho fem dissenyant i aplicant eines i estratègies creatives, innovadores i útils que se sustenten en el treball col·laboratiu eficaç.

cooperativa etceteres pagina web

Principis que ens defineixen:

ENFORTIM

Formem i acompanyem en dinàmiques col·laboratives per a l’enfortiment de les comunitats.

TRANSFORMEM

Estem connectades a la vida dels nostres barris, al que passa al carrer.

FEM D’ALTAVEU

Reconeixem els sabers diversos i les veus menys escoltades. Fem visible l’invisible.

EXPERIMENTEM

Provem noves respostes i formats per fer un pas més cap als nostres propòsits.

CUIDEM LA SOSTENIBILITAT

Promovem la sostenibilitat de grups, empreses i organitzacions

INTERCOOPEREM

Ens inspira el treball en xarxa per a la construcció col·lectiva.

CONSTRUIM CONFIANÇA I COMPLICITAT

Treballem des de la creació de vincles propers.

SOM SOLIDÀRIES

Les lluites dels altres també són les nostres lluites.

SOM ARTESANES

Cocreem i coproduïm amb qui treballem de manera creativa. Comprenem la diversitat i la complexitat de cada context.

TRANSFERIM

Retornem el coneixement generat a les comunitats amb qui treballem.