Transició ecosocial

Propostes per a la democratització

La XES aprova l’abril del 2021: «Propostes per a la democratització econòmica i la transició ecosocial» amb la finalitat d’integrar aquestes propostes en el procés de reflexió estratègica que s’impulsa, fer la màxima difusió possible del seu contingut, utilitzar-lo com a guia per posicionar-nos davant de fets, alternatives i conflictes que sorgeixin en el futur immediat i fer aportacions al procés de definició del Pacte per l’Economia per la Vida i a altres marcs d’articulació de col·lectius socials, moviments i organitzacions per a la transformació social.

 • Foment d’activitats socialment útils, reconversió d’activitats insostenibles i augment de la sobirania socioeconòmica del país.
 • Canvi generalitzat en el model de consum per fer-lo responsable i sostenible.
 • Polítiques sectorials per a la transició ecosocial amb la participació de l’ESS.
 • Promoció d’un sistema financer integral al servei de les necessitats socials.
 • Desenvolupament del sector públic català i participació de les persones treballadores i usuàries en la seva gestió.
 • Reconeixement de l’economia de les cures i la seva democratització.
 • Augment del suport de les administracions a l’ESS com a peça clau per a un nou model socioeconòmic.
 • Ús d’indicadors de progrés socioeconòmic alternatius al PIB.
 • Renda bàsica universal i cobertura de les necessitats bàsiques.
 • Millora de les condicions sociolaborals.
 • Revisió general del model educatiu.
 • Reequilibri territorial del país.
 • Fiscalitat redistributiva i ecològica i reducció dràstica de despesa pública innecessària.

Campanya de Futurs (Im)Possibles

Futurs (im)Possibles és un projecte que va començar al 2022, i que va tenir una primera fase fins a la celebració del Fòrum per la Transició Ecosocial del febrer de 2023.

Es perseguia generar relat i continguts des d’on anar abordant els debats clau de la transició ecosocial, i anar sumant col·lectius i moviments per a l’organització del fòrum. Una de les eines utilitzades en aquest camí van ser els tallers participatius per a la construcció d’escenaris de futur.

Des de la Comissió de Transició Ecològica de la XES, es lideren aquests espais, dels que nosaltres, vam dinamitzar els de la Fundació Sentit Comú, el de Girona, Santa Maria de Palau Tordera, Mataró i Bellvitge.

El posicionament de les Etcèteres

Continuarem apostant per la comunitat com a forma de resiliència davant les crisis en tots els sentits. La interdependència, les cures i la cooperació ens faran de coixí per tornar a posar la vida al centre.

Des de la nostra experiència, ens posicionem en:

 • La implementació de comunitats energètiques eficients. Amb tot el procés relacional que pot implicar la dimensió de la creació d’una estructura d’aquest tipus.
 • Promovent la participació i atenent els eixos de desigualtat que impedeixen una correcta accessibilitat en el dret d’una vida comunitària plena.

Silvia Federici ens diu «crec que per fer front a aquesta transició és imprescindible articular-se entre moltes pràctiques polítiques diferents. Serà molt important la capacitat dels diferents moviments per unir-se i generar concepcions i formes de creació comunes que englobin els diversos fronts que existeixen ara mateix».

Volem contribuir a un futur possible, posant imaginació, motivació i experiència i tal com diu Werner Show: «La imaginació és el principi de la creació. Imagines el que desitges, persegueixes el que imagines i finalment crees el que persegueixes».

En vull veure més+