LES FORMACIONS D’ETCÈTERES

 

Avui entrevistem a la nostra sòcia Sandra Erill per aprofundir en les formacions que impartim des de la Cooperativa Etcèteres des de fa més de divuit anys.

«Les formacions les fem a mida, fem artesania, tenim en compte el col·lectiu, les organitzacions i les persones. Adaptem els continguts, segons les experteses i el moment on es troben», ens comenta. D’aquestes, algunes es poden intercanviar per acompanyaments. Hi ha aquesta possibilitat.

Aquest curs el vàrem arrencar oferint «Eines participatives per gaudir i entendre l’economia de la nostra entitat» en detectar aquesta necessitat en moltes de les organitzacions, on només una sola persona, és l’encarregada de dur a terme aquestes tasques, impossibilitant així l’empoderament i responsabilitat col·lectiva.

 

Continguts

Tenim dues grans línies: formacions d’acció comunitària i el que té que a veure amb l’emprenedoria.

Això implica formació en continguts com: la salut mental comunitària, la governança, el treball en equip i lideratge, les cures en els equips, l’atenció al conflicte, la comunicació eficaç i participació (dins d’organitzacions diverses), per joves fem formació sobre la dimensió relacional, tallers virtuals on fem de tutores i fem materials, interseccionalitat i eixos de desigualtat, treball en xarxa, sociogrames, i com no, un llarg etcètera. Aviat estrenarem economies comunitàries.

Un dels objectius podria ser per exemple, prendre consciència de la comunicació en la nostra entitat, analitzar com ens estem comunicant internament i externament per atendre a les relacions de poder, a llenguatge impositiu, i aportar eines dins la comunicació no violenta i l’escolta activa.

Algunes de les formacions que fem:
• Al grup ECOS, fem formació en intercooperació, governança i cures, es diu ECOsistemes.
• Una de les unitats de la formació virtual de Labcoop, és dintre del programa d’Economia Social de la Generalitat, s’anomena Cooperativisme com a Eina d’Inclusió.

I és que fem formació pròpia, però també des dels projectes on intercooperem, com al grup ECOS i amb la Cooperativa Labcoop.

Per a qui?

L’heterogeneïtat dels nostres clients va des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la Diputació de Barcelona, Barcelona Activa, ajuntaments a organitzacions privades. De fet, podeu tafanejar en els catàlegs de formacions que ofereixen aquests organismes per fer-nos petició també.

 

Amb quina metodologia?

Les formacions són dinàmiques, on es fa participar. «Volem generar reflexió i presa de contacte i cohesió, volem compartir».

Tot i que apostem per la presencialitat, també ens hem adaptat a formacions en línia, que permeten que altres persones participin. Utilitzem eines com el Jamboard, el Miro o el Mentimeter.

Al respecte a la metodologia, ens basem en marcs teòrics, però també ens nodrim de la nostra experiència d’intervenció.

Ens encanta tenir sempre un lligam entre el món acadèmic i la pràctica d’intervenció. De fet, moltes de les sòcies som també professores a les universitats. Així podem enriquir la nostra quotidianitat laboral i professionalitzar-la al mateix temps que, alimentem i sistematitzem nou coneixements des de baix. Investigacions – accions – participatives.

L’essència Etcèteres…

Som fans d’usar eines didàctiques, el joc, l’humor, etc. «Som flexibles, incorporem les expectatives de les persones i treballem molt la dimensió emocional».

A més, gaudim cedint espai per a persones i entitats que han estat fruit de la nostra intervenció. Generant marcs d’intercanvi d’aprenentatges i projectes perquè puguin parlar en primera persona.

Les cures estan SEMPRE presents en la formació, com vigilem els temps, procurem que l’espai estigui bé, procurem per l’accessibilitat i tenim una mirada interseccional.

 

La innovació…

També gaudim experimentant, i la setmana passada vam obrir una formació interna sobre interseccionalitat, al mateix Grup Ecos, ja que ens mou el fet de poder compartir sabers i experteses per créixer conjuntament. La nostra aposta és clara: continuar autoformant-nos sempre, per poder oferir productes i metodologies de qualitat i actualitzades.

Properament, ens esperen: acompanyament comunitari a la Cooperativa Diverscoop.
Tenim moltes ganes de fer-les, hi posem experiència, professionalitat i passió.

Si voleu una formació concreta, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres al: info@etcs.coop des d’allà resoldrem qualsevol mena de pregunta.

Continuem treballant, salut i comunitat.

En vull veure més+