Diagnòstic de Salut Mental de Sabadell

La presentació del diagnòstic de salut mental per l’Ajuntament de Sabadell

El passat 19 d’abril, vàrem presentar el diagnòstic de salut mental per l’Ajuntament de Sabadell.
Va ser una jornada molt productiva on varen assistir figures tècniques de diversos àmbits per a millorar el treball en xarxa.

Els resultats han estat producte d’un procés d’entrevistes a agents clau del territori, per tant, un camí participat on les entitats han pogut expressar des de la seva expertesa l’opinió respecte a temes rellevants com: com està la salut mental després de la pandèmia? Quins són els reptes actuals? Entre d’altres.

Esperem que sigui l’inici d’una gran trajectòria conjunta i compartida que brilli pel treball comunitari braç a braç administració amb teixit associatiu.

Aprofitem per recordar…

Si ets un Ajuntament (de menys de 20.000 habitants) i busques fer un #PlaLocalSalut al teu territori o a un barri en concret?

☑️Nosaltres el realitzem de forma participada, amb indicadors qualitatius i quantitatius per enriquir el coneixement i fent entrevistes i focus grup a stakeholders (agents clau) per aportar expertesa.

🧐Tenim molts anys i informes d’experiència, camí recorregut amb propostes que després han esdevingut plans d’#acció i que hem anat acompanyant i assessorant.

💜T’imagines tenir al municipi un grup motor amb propostes concretes d’acció, calendarirzades, treballant amb xarxa i amb un prisma d’impacte comunitari? Doncs això és possible!

💫No dubtis en contactar amb nosaltres per saber-ne més a: info@etcs.coop

En vull veure més+