Territoris educatius

Treballem per escoltar la veu d’infants i adolescents en els processos col·lectius de participació i apoderament que passen als seus barris o ciutats, els quals representen espais de gran valor didàctic i amb il·limitades possibilitats d’aprenentatge.

Què fem? Què oferim?

Dissenyem i acompanyem processos per afavorir la participació real, inclusiva i igualitària de la infància i l’adolescència. Els eixos que abordem són diversos i depenen de les oportunitats i necessitats del territori: transformació de l’espai públic, mobilitat, esbarjo i lleure, salut, esport, economia social i solidària o gènere, entre d’altres.

Els camins escolars són una eina per promoure el paper dels infants en la definició del seu paisatge més quotidià, segons les seves necessitats, i per treballar també l’augment del seu grau d’autonomia. Enriquim aquests processos amb accions comunitàries, pedagògiques i participatives dirigides a infants de Primària i ESO, que involucren també tota la comunitat educativa (escoles, comerços, entitats i altres agents del territori).

Acompanyem, avaluem i reactivem camins escolars ja implementats o que s’estiguin implementant amb dificultats. Ajudem a analitzar els punts febles així com a detectar les oportunitats i fortaleses d’aquests processos per dissenyar conjuntament estratègies de millora.

Projectes destacats

Cami-Escolar

Formem l’equip tècnic i pedagògic del programa “Camí escolar, espai amic”, un projecte de ciutat coliderat per l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), l’Àrea de Mobilitat i els diferents districtes. Hem treballat amb infants, famílies i equips docents de 134 centres educatius dels deu districtes de la ciutat de Barcelona. També hem col·laborat amb diferents professionals, universitats i col·lectius que han enriquit el programa amb aportacions, coneixements i experiències.

“He après a veure com és el meu barri, a reflexionar què es fa al carrer, com el podem cuidar, què voldríem millorar…” Alumna de l’IES Menéndez i Pelayo.

Web

Hem construït, de forma col·lectiva amb l’alumnat de diverses escoles del Poblenou, un plànol del barri amb espais de referència per a ells, que fomenta i revalora la seva forma habitual de desplaçar-se a peu, incorporant les distàncies i mesures de temps que hi ha entre aquests espais.

“El Camí9 és un projecte de descoberta del barri i de redescoberta del plaer de caminar. Us engresquem a trobar caminant aquells llocs del barri que us resulten interessants, que utilitzeu i que us agraden.” Famílies de l’Espai Famílies del Poblenou.

Web

Ens hem encarregat del disseny dels continguts, les metodologies i les tasques de producció de les jornades bianuals del programa “Camí escolar, espai amic”. Ho hem fet donant protagonisme als sabers dels participants (centres educatius, famílies, alumnes, entitats i professionals que treballen en àmbits relacionats) i reforçant el que cadascuna, des de la seva experiència, pot aportar.

  • Jornada Camí escolar, espai amic. Construint vincles escola i entorn. 4 de desembre del 2014 a l’Espai Jove La Fontana.
  • El dret dels infants a la ciutat. Millorem el nostre espai públic amb el “Camí escolar” i altres experiències. 15 de desembre del 2016 a l’Espai Jove La Fontana. Coproduïda per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i l’Institut de la Infància.

Aquest projecte ha promogut que infants i joves aportin la seva mirada sobre la Superilla del Poblenou. Mitjançant processos creatius vinculats a l’audiovisual, l’street art i les arts plàstiques, s’ha treballat perquè veïnes més joves es reapropiïn de l’espai públic i siguin també protagonistes de la transformació urbana derivada del procés d’implantació de la Superilla. El procés s’ha desenvolupat per part d’un equip tècnic d’Artibarri (Teleduca, Artixoc, Basket Beat i Etcèteres), amb el suport del Districte de Sant Martí i Foment de Ciutat.

Web