etcs tecnologies de la informació i comunicació

La cooperativa etcs fa temps que estem treballant aspectes que tenen que veure amb les tecnologies de la informació i la comunicació. Com en la resta de líniesd’actuació, allò que oferim cap en fora prové de la nostra pròpia experiència i com a resultat de la reflexió conjunta sobre com entenem aspectes com la comunicació, la participació etc. El com entenem la comunicació està present en les nostres productes i serveis.

Entenem que comunicar ha de contribuir a promoure el canvi i la transformació social, i per això pensem en una comunicació que implica emoció, relació i participació, la comunicació l’hem de planificar, organitzar i avauar per a millorar i implica, també, una actitud creativa i atrevida. Una de les primeres experències que varem dur a terme i pensem que il·lustra aquesta manera de fer és la que l’any 2004 varem desenvolupar treballant en el Pla de desenvolupament comunitari de Roquetes, els retrats de les dones de Roquetes.