etcs formació

Des de que varem començar la nostra activitat professional hem incorporat la formació en els serveis que oferim, en les nostres formacions apostem per la flexibilitat, adaptant els continguts en funció de l’objectiu de la formació i del perfil i expectatives del participants.

L’objectiu principal és la comprensió i anàlisi de diferents models, pràctiques o experiències i l’adquisició de noves competències per a la pràctica,

Apostem per una metodologia que posa en relació l’exposició de continguts amb la participació activa dels assistents, incorporant tècniques grupals per promoure els debats, així com simulacions pràctiques i anàlisi de casos. L’estil que impregna les accions formatives que impulsem pretén equilibrar la vessant aplicada i vivencial amb les aportacions teòriques i conceptuals.

Formen part dels continguts de les formacions: marcs teòrics de referència, conceptes principals, metodologia, rols dels actors involucrats, tècniques i eines, límits, reptes i anàlisi d’experiències.

Les formacions van adreçades a diferents col·lectius: professionals, càrrecs polítics, ciutadans organitzats, organitzacions socials i/o persones interessades en temes de participació i intervenció social.

Tot i que apostem per la flexibilitat, tenim dissenaydes algunes formacions, com ara:

 • Laboratori de sabers, Acompanyem, facilitem i guiem reunions on es busca que els participants construeixin coneixement a partir dels sabers i de les experiències pròpies
 • Gestió de reunions, Facilitem eines, tècniques i actituds amb professionals que han de per conduir reunions de treball, assemblees, i moments participatius.
 • Desfem nusos, Treballem eines i estratègies per a persones que han d’acompanyar processos de mediació en organitzacions per atendre, malentesos, desacords, conflictes que no deixen que les relacions i, per tant, la missió de l’organització no avanci de forma positiva.
 • Trencant prejudicis, Acció formativa que promou el coneixement de com funcionen els prejudicis i els tòpics que es realitzen sobre la immigració i els rumors que es generen. Es proposen accions adreçades a trencar amb aquest prejudicis, des de la intervenció social i comunitària.
 • Habilitats emocionals, Posem a l’abast dels participants eines i estratègies per abordar de forma positiva la relació professional/usuari dels serveis, des de la coresponsabilitat d’ambdues parts i donant especial importància a les emocions que es produeixen en l’atenció, per tal de millorar en l’eficàcia dels acords establerts.
 • Del lideratge únic al lideratge compartit, és una proposta formativa per aprofundir en el treball que desenvolupen els equips des de la col·laboració i el treball conjunt, per aconseguir una meta u objectiu comú. Es reflexiona sobre els estils de lideratge, i com aquest lideratges fomenten o no el treball col·laboratiu i per tant el sentit de pertinença a la organització en la qual es treballa o desenvolupa una acció concreta.
 • La creativitat com estratègia de canvi, Experimentem sobre pràctiques concretes l’ús d’eines i tècniques que busquen la innovació, i per tant noves solucions davant de problemes i necessitats que se’ns presenten en l’actual context social, caracteritzat pel canvi i la incertesa.
 • La transversalitat un repte en les nostres pràctiques, S’analitzen les principals dificultats, barreres i oportunitats de desenvolupar la transversalitat en les accions i en la organització de les institucions que volem promoure’l.
 • Intervenció comunitària, Es faciliten tàctiques i estratègies per dissenyar i desenvolupar processos comunitaris on es persegueix la implicació de la comunitat per donar resposta a necessitats socials complexes.
 • Com afavorir la participació d’entitats, Donar a conèixer bones pràctiques que faciliten la implicació de persones en projectes associatius més enllà dels “de sempre” que participen en tot.
 • Pobresa vs Inclusió social. Propostes des del treball en xarxa, Aprofundeix sobre els factors d’exclusió i sobre els elements que intervenen en la inclusió social de les persones, i des d’aquesta concepció es treballen orientacions per articular propostes i projectes inclusius des de metodologies basades en la intervenció comunitària.
 • La investigació acció participativa, Formació que dona a conèixer la metodologia de la IAP, com a estratègia d’empoderament, on els subjectes investigats hi tenen el protagonisme per ser motor de canvi, a partir de conèixer les seves realitats, ja que s’impliquen en el mateix procés d’investigació.
 • # comuniquem?, Proposta formativa que aborda la comunicació com un procés participatiu, relacional i ecològic orientat al canvi.
 • Iniciació al vídeo participatiu. Fes tu el teu reportatge. L’objectiu del taller de vídeo participatiu és que les persones participants assoleixin coneixements bàsics que els permetin incorporar aquesta eina en les dinàmiques de comunicació, participació i relació en les seves entitats.
 • Nous llenguatge per l’acció social: teatre social, audiovisuals, Acció formativa que promou la utilització de nous llenguatges que connecten amb altres formes de expressió i que promouen la implicació de les persones i grups en la seva capacitat relacional i d’intervenció en les comunitats.