etcs educació

Les etcèteres en la nostra pràctica, tenim molt present l’educació com un procés relacional d’ensenyament i aprenentatge que es dóna entre diferents persones, al llarg de tota la vida. Aquest procés d’ensenyament l’entenem en el marc d’uns valors i fonaments, és en aquest sentit que ens volem centrar en projectes educatius que promoguin ciutadans

  • amb iniciativa
  • amb creativitat
  • amb autonomia

Actualment estem treballant per obrir el primer projecte propi d’Etcs_educació, que consta de dos espais educatius:

“Si recuperem hores per als infants, la conseqüència lògica serà que haurem de repensar la relació que estableixen amb les persones adultes. Repensar el temps compartit entre persones adultes i infants vol dir tenir en compte que les estones educatives educatives són difusses, disperses amb ritmes diferents, adequades i de respecte. Aixó és important en la família, en el sí de la qual es manifesta la crisi de funcions i la desorientació sobre quin paper han de tenir les mares i els pares en el procés educatiu i de socialització de les criatures” en Elogi de l’educació lenta, de Joan Domènech.