projectes

Els nostres orígens estan en el desenvolupament comunitari, passant per la participació ciutadana, però sempre ha estat i segueix estant molt present com objectiu final la transformació social, com també refelcteix el nostre nom. Etcs, són les sigles d’Estratègia de Transformació Comunitària i Sostenible, però també és la paraula que en ocasions es posa al final d’una frase, i nosaltres l’hem fet nostre com a homenatge a totes aquelles persones que amb el pas del temps han contribuït a la transformació social.

Sempre tenint en compte aquest objectiu final d ela trasnformació social, hem agrupat els nostres projectes i serveis en 5 línies d’acció:

  • etcs_educació
  • etcs_desenvolupament comunitari
  • etcs_formació
  • etcs_espai públic i habitatge
  • etcs_tecnologies de la informació i comunicació