Les etcèteres ens reinventem també a nivell comunicatiu

Els que ens coneixeu ja sabeu que som un col·lectiu inquiet, que ens agrada i necessitem continuament reinventar-nos, innovar, reflexionar sobre el que volem i buscar la manera de fer-ho realitat. En els últims dos anys hem estat realitzant una tasca més intensiva en aquest sentit: repensant l’organització, els serveis que oferim, els nostres clients i entre altres també com visibilitzem allò que fem, no només estan presents en diferents xarxes presencials, sinó també a través de les xarxes i espais digitals.

Les etcèteres entenem la comunicació de la següent manera:

  1. Comunicar, no és només informar.
  2. No es pot no comunicar, tot comunica.
  3. El que no es veu, simplement no existeix, encara que sigui excel·lent.
  4. Comunicar no és una opció, és una obligació i una necessitat.
  5. La comunicació es recolza en les relacions entre persones.
  6. La comunicació es multiplica amb la participació i l’emoció.
  7. En la comunicació el protagonista és el “receptor”.
  8. La comunicació de la nostra entitat, serveix per promoure el canvi social.

Tenint en compte aquestes premises, hem treballat en la creació de diferents eines comunicatives, entre les quals està aquest bloc que pretén ser l’eina central a partir de la qual s’alimentin les altres. Esperem que totes elles serveixin per promoure el feedback amb totes aquelles persones que per motius diversos estan interessades en seguir el camí que anem recorreguent.

Ens podeu trobar també a:
twitter: @etceteres
facebook: cooperativa etcs

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *