etcèteres en xarxa

El nostre sentir, fer i ser es construiex fent treball en xarxa i reforçant lògiques de treball col·laboratiu i la intercooperació. La nostra activitat cooperativa i col.laborativa la entenem en el marc de l’Economia solidària, apostant pel desenvolupament del Mercat Social.

És per això que estem presents i participem del projecte col·lectiu de la Xarxa d’Economia Solidaria de Catalunya (XES), fent el balanç social, promovent la moneda social ECosol, estan presents en la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, així com implicant-nos en els seus espais de deliberació i participació. En aquest sentit, no és gratüit que el Grup Cooperatiu Ecos neixi del si de la comissió d’Intercooperació dela XES.

La cooperativa Etcs som promotors i sòcies fundadores del Grup Cooperatiu ECOS, així com del projecte cooperatiu d’Emprenedoria Social Cooperativa LABCOOP. També apostem per un sistema i una alternativa de finançes ètiques sent socis de coop57 i estan assegurats per Arç Serveis Integrals d’Assegurances.

Els nostres orígens i la nostra forma de fer es deuen al desenvolupament comunitari i la participació que ens han portat a implicar-nos i participar en la construcció de la Xarxa Artibarri.

Per què Som i ens sentim Cooperativa, participem dels valors cooperatius apostem per espais com la FCTC i la #diadaCoop.